பக்கங்கள் செல்ல

Tuesday, May 19, 2020

யூதம் கூறும் திருமண வயது

       
        நாம் சென்ற தொடரில் கிறித்தவம் குறிப்பிடும் திருமண வயது குறித்து பார்த்தோம். அதில் நாம் ஈஷாக் ரெபக்காளின் திருமணம் குறித்து சிறிது பார்த்தோம். யூதர்களின் புனித நூல்கள் பெண்ணின் திருமண வயது குறித்து என்ன கூறுகிறது என்பதை பார்ப்போம். அதை ஈஷாக்- ரெபக்காளின் திருமணத்தில் இருந்தே ஆரம்பிப்போம். மேலும் ஏனைய யூத ரப்பிக்களின் கருத்து பெண்ணின் திருமண வயது குறித்து என்னவாக இருந்தது என்பதையும் கண்போம். 


யூதர்களின் சிறுமி திருமணம்

      ஈஷாக்- ரெபக்காளின் திருமணத்தில் உள்ள குழப்பங்கள் குறித்து நாம் சென்ற தொடரில் விவரித்தோம். அதாவது இந்த திருமணமானது ஈஷாக் 40 வயதாக இருக்கும் போது 3 வயது ரெபக்காளை திருமணம் முடித்தார்கள் என்பதும் அதை எப்படி தங்களது கைசரக்கை கொண்டு மூடி மறைக்க முற்பட்டார்கள் என்பதையும் கண்டோம்.  அந்த திருமணத்தை ஒரு நிகழ்வாக நமக்கு காட்ட நினைத்து நம்மை திசை திருப்ப முற்படுகிறார்கள் இன்றைய கிறித்தவர்களும், யூதர்களும். ஆனால் உண்மையில் யூதர்கள் இதில் இருந்து பெண்ணின் திருமண வயது குறித்த சட்ட வரைவை எடுக்கிறார்கள் என்பதை யூதர்களின் அவர்களது புனித நூற்களில் இருந்து காண்போம். வரிசையாக நூல்களை பதிவிட்டு அதில் இடம் பெறும் குழந்தை திருமணம் குறித்த செய்திகளை வரிசையாக பதிவிடுவோம்.


מתני׳ בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה ואם בא עליה יבם קנאה וחייבין עליה משום 
אשת איש
MISHNA: A girl who is three years and one day old, whose father arranged her betrothal, is betrothed through intercourse, as the halakhic status of intercourse with her is that of intercourse in all halakhic senses. And in a case where the childless husband of a girl three years and one day old dies, if his brother the yavam engages in intercourse with her, he acquires her as his wife; and if she is married, a man other than her husband is liable for engaging in intercourse with her due to violation of the prohibition against intercourse with a married woman.(Talmud Niddah 44b, )
மிஸ்னா: மூன்று ஆண்டு ஒரு நாள் வயதுடைய சிறுமி, அவரது தந்தை அவரை திருமணம் பேசினால், உடலுறவின் மூலம் திருமணம் செய்யப்படுவார், ஹலக்கா உடலுறவு குறித்த நிலைபாட்டிலான உடலுறவை அந்த சிறுமியிடம் மேற்கொள்வதை குறிக்கிறது. மேலும் இந்த நிலையில் குழந்தையில்லா அந்த சிருமியின் கணவன் மரணிக்கும் பொருட்டு, அவரது சகோதரன் அந்த சிறுமியுடன் உறவு கொண்டால் அவளை அவன் மனைவியாக அடைவான்……….
மேற்குறிபிட்ட சட்டமே போதும் இது எவ்வளவு பெரிய குழந்தை துஷ்பிரயோகம் என்பதற்கு. மேலும் இப்படி திருமணம் செய்வது பற்றி பின்வருமாறு  ஹலக்காவில் இடம்பெறுகிறது:

וְלִקּוּחִין אֵלּוּ מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁל תּוֹרָה הֵם. וּבְאֶחָד מִשְּׁלֹשָׁה דְּבָרִים אֵלּוּ הָאִשָּׁה נִקְנֵית. בְּכֶסֶף. אוֹ בִּשְׁטָר. אוֹ בְּבִיאָה. בְּבִיאָה וּבִשְׁטָר מֵהַתּוֹרָה. וּבְכֶסֶף מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. וְלִקּוּחִין אֵלּוּ הֵן הַנִּקְרָאִין קִדּוּשִׁין אוֹ אֵרוּסִין בְּכָל מָקוֹם. וְאִשָּׁה שֶׁנִּקְנֵית בְּאֶחָד מִשְּׁלֹשָׁה דְּבָרִים אֵלּוּ הִיא הַנִּקְרֵאת מְקֻדֶּשֶׁת אוֹ מְאֹרֶסֶת:
And taking a wife as such is a positive commandment of the Torah. And a woman is acquired through three means: money, a contract, or through intercourse. Marriage through intercourse and by contract is from the Torah, and by money is Rabbinical [lit. "the words of the Scribes"]. And this acquisition is what is called "Kiddushin" or "Eirusin" in several places. And a woman who is acquired through one of these three means is called a "Mekudeshet" or "Meureset".
(Mishneh Torah, Marriage 1:2)
           ஒரு பெண்ணை எப்படி எல்லாம் எடுத்து கொள்ளலாம் என்பதற்கு ஹலாக்கா கொடுக்கும் விளக்கம்தான் மேலே குறிபிட்டுள்ளது. அதாவது ஒரு பெண்ணை பணத்தை கொடுத்து, உடன்படிக்கை மூலம் மற்றும் உடலுறவின் மூலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். எப்படி ஒரு யூத சட்டம். இவர்கள்தான் பெண்ணியம் பற்றி கதை அளந்து வருகிறார்கள். இன்னும் சில சட்டங்களை நாம் பார்ப்போம்………

.וְאֵלּוּ שֶׁאֵין לָהֶן קְנָס, הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּרוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ יְתֵרוֹת עַל בְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, שְׁבוּיָה שֶׁנִּפְדֵּית, הֲרֵי הִיא בִקְדֻשָּׁתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁגְּדוֹלָה. הַבָּא עַל בִּתּוֹ, עַל בַּת בִּתּוֹ, עַל בַּת בְּנוֹ, עַל בַּת אִשְׁתּוֹ, עַל בַּת בְּנָהּ, עַל בַּת בִּתָּהּ, אֵין לָהֶן קְנָס, מִפְּנֵי שֶׁמִּתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ, שֶׁמִּיתָתוֹ בִידֵי בֵית דִּין. וְכָל הַמִּתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ, אֵין מְשַׁלֵּם מָמוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא) וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ: 
And in the following cases there is no fine:If a man had intercourse with a female convert, a female captive or a slave-woman, who was redeemed, converted or freed after the age of three years and a day.(Mishnah Ketubot 3:1)

הַגָּדוֹל שֶׁבָּא עַל הַקְּטַנָּה, וְקָטָן שֶׁבָּא עַל הַגְּדוֹלָה, וּמֻכַּת עֵץ, כְּתֻבָּתָן מָאתַיִם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, מֻכַּת עֵץ, כְּתֻבָּתָהּ מָנֶה: 
A (male) adult who lived with a minor [less than three years and one day, whose act is not regarded as intercourse], and a (male) minor [less than nine years and one day, whose act is not regarded as intercourse], who lived with an adult, and a mukkath etz [ a woman who had been accidentally deflowered] — their kethubah is two manah. These are the words of R. Meir. The sages say: The kethubah of a mukkath etz is one manah. [The halachah is in accordance with them. And even if he were not aware of it, her kethubah is one manah, and it is not a "mistaken purchase."]((Mishnah Ketubot 1:3) 
       அதாவது 3 ஆண்டு 1 நாள் வயதுடைய குழந்தையோடு கொள்ளும் உடலுறவு உடலுறவாக கருத்தப்படாதாம். அதனால் அபராதம் இல்லையாம். ஆக ஒரு குழந்தை மூன்று வயதை அடைந்து விட்டால் அவள் உறவுகுத்தகுதியானவளாக ஆகிவிடுவாள் என்பதைதான் கூறுகிறது. இதை நாம் குருட்டுத்தனமாக கூறவில்லை.பின்வரும் அவர்களது சட்ட விளக்கங்களை காண்க:

ת"ר מעשה ביוסטני בתו של אסוירוס בן אנטנינוס שבאת לפני רבי אמרה לו רבי אשה בכמה ניסת אמר לה בת ג' שנים ויום אחד
§ The Sages taught in a baraita: There was an incident involving a gentile woman called Yusteni, the daughter of Asveirus, son of Antoninus, a Roman emperor, who came before Rabbi Yehuda HaNasi. She said to him: My teacher, at what age is a woman fit to marry, i.e., at what age is it appropriate for a woman to engage in intercourse, which would therefore be the appropriate time to marry? Rabbi Yehuda HaNasi said to her: She must be at least three years and one day old.(Niddah 45a:9)
         ரப்பி யெஹுதா ஹநஸி அவர்களிடம் பெண்ணின் திருமண வயது எது என்று கேடக்கப்படுகிறது அதாவது உறவு கொள்ள ஏற்ற வயது எது என்று கேட்கப்படுகிறது . அதற்கு அவர் மூன்று ஆண்டுகள் முடித்து ஒரு நாள் என்று பதிலளிக்கிறார். 

மேலும் இத்தகைய சிறுமி துஷ்பிரயோகம் குறித்த இந்த நூல்களின் நிலைப்பாட்டை பின்வருமாறு இடம் பெறுகிறது.

הלכות אונס ומפותה ובו ה"ס:
המפתה בתולת ישראל (עד שלא תבגר והיא מבת ג' ואילך) (טור הרא"ש) משלם בושת ופגם וקנס ואם אנסה משלם עוד צער (ואם נשאה המפתה אינו צריך ליתן קנס) (בטור):

One who seduces a virgin of Israel before she reaches majority age, which is from three years and onward (Tur, the Rosh) pays embarrassment, blemishing and a fine. And if he rapes her he also pays the pain. And if the seducer married her he need not pay the fine.(Shulchan Arukh, Even HaEzer 177:1)

        மூன்று வயது பெண்ணை வன்புணர்வு செய்துவிட்டு அந்த குழந்தையை திருமணம் செய்துவிட்டால் அதற்கு அபராதம் செலுத்த தேவை இல்லையாம்.. இப்படி பல கீழத்தரமான சட்டங்களை யூத மத ரப்பீக்களின் ஆய்வில் காண முடிகிறது. இப்போது புரிந்திருக்கும் ஏன் ரெபெக்காவின் திருமணம் மூன்று வயது என்று பதியப்பட்டது என.  இன்னும் சில சட்டங்களை நாம் பார்வயாளர்களின் சிந்தனைக்காக பதிகிறேன்.


אָמַר מָר: אִם הָיוּ בָּנָיו וּבְנֵי בֵּיתוֹ קְטַנִּים, מוּתָּר: וְעַד כַּמָּה? אָמַר רַב חִסְדָּא: תִּינוֹקֶת בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, וְתִינוֹק בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד. אִיכָּא דְאָמְרִי: תִּינוֹקֶת בַּת אַחַת עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד, וְתִינוֹק בֶּן שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד. אִידֵּי וְאִידֵּי עַד כְּדַי ״שָׁדַיִם נָכֹנוּ וּשְׂעָרֵךְ צִמֵּחַ״.

The Master said in a baraita: If his children and the members of his household were minors, even though they are unclothed, it is permitted to recite Shema even without a garment separating between them. The Gemara asks: Until what age is one still considered a minor? Rav Ḥisda said: A girl until she is three years and one day old, and a boy until he is nine years and one day old, for these are the ages from which a sexual act in which they participate is considered a sexual act. Some say: A girl eleven years and one day old and a boy of twelve years and one day old, as that is the age at which they are considered adults in this regard. This age is only approximate, as the age of majority for both this, the boy, and that, the girl, is at the onset of puberty in accordance with the verse: “Your breasts were formed and your hair was grown” (Ezekiel 16:7).(Berakhot Daf 24a:12)

        ரவ் ஹிஸ்தா கூறியதாக கெமெரா குறிப்பிடுகிறார்:
ஓரு சிறுமி மூன்று ஆண்டு ஒரு நாள் வயதை அடைந்தால் அவரது பாலுறவு பாலியல் ரீதியான உறவாக கருத்தப்படும். 
        அதாவது 3 வயதான பெண்குழந்தை மேஜர். திருமணம் செய்யலாம். இன்னும் சில......

אמר רבי ירמיה מדפתי אף אנן נמי תנינא בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה ואם בא עליה יבם קנאה וחייבין עליה משום אשת איש

Rabbi Yirmeya of Difti says: We learn in another mishna (Nidda 44b) as well that one follows the majority even in cases of capital law: A girl who is three years and one day old whose father arranged her betrothal can be betrothed with intercourse, as, despite her age, the legal status of intercourse with her is that of full-fledged intercourse. And in a case where the childless husband of a girl three years and one day old dies, if his brother, the yavam, engages in intercourse with her, he acquires her as his wife. And if a girl of that age is married, a man other than her husband is liable for engaging in intercourse with her due to violation of the prohibition against adultery, as despite her age she is legally considered to be a married woman(Sanhedrin 69a:15)
לא צריכא באשת כהן ואיבעית אימא באשת ישראל וכגון דקביל בה אבוה קידושין 
פחותה מבת ג' שנים ויום אחד   
No, it is necessary to teach this ruling only in the case of the wife of a priest, who is rendered forbidden to her husband even if she engaged in intercourse by coercion. In that case, there is a single uncertainty. And if you wish, say instead that this ruling is relevant even to the wife of an Israelite, and it is in a case where her father accepted her betrothal when she was less than three years and one day old. Intercourse with a girl less than three years old does not permanently rupture the hymen, and therefore there is no uncertainty whether she engaged in intercourse before or after betrothal. Clearly, it took place after betrothal, and there is only one uncertainty: Did she engage in intercourse by coercion or willingly?(Ketubot 9a:3)
מתני׳ הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתים דברי רבי מאיר וחכ"א מוכת עץ כתובתה מנה
MISHNA: With regard to an adult man who engaged in intercourse with a minor girl less than three years old; or a minor boy less than nine years old who engaged in intercourse with an adult woman; or a woman who had her hymen ruptured by wood or any other foreign object, for all these women their marriage contract is two hundred dinars, as their legal status is that of a virgin. This is the statement of Rabbi Meir. And the Rabbis say: The marriage contract of a woman whose hymen was ruptured by wood is one hundred dinars, as physically, since her hymen is not intact, she is no longer a virgin.(Ketubot 11a:15
        மேற்குறிபிட்ட சட்டங்களை எல்லாம் நாம் தமிழில் மொழி பெயர்க்கவே முடியாத அளவிற்கு உள்ளதை ஆங்கிலம் அறிந்தவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். இன்று இருக்கும் பிங்க் இண்டஸ்‌ரீக்களின் காரண கர்த்தாக்கள் இவர்கள்தாம் என்பதும் இன்றும் அமேரிக்காவின் போர்ன் வேலியை தங்களது கட்டுப்பாட்டில் இந்த யூத கிறித்தவ கூட்டம்தான் வைத்திருக்கிறது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. 

כל הנבעלת לאדם שעושה אותה זונה בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין כדרכה בין שלא כדרכה משהערה בה נפסלה משום זונה ובלבד שתהיה בת שלש שנים ויום אחד ויהיה הבועל בן תשע שנים ויום אחד ומעלה:
Any woman who becomes a zonah upon sexual relations, it is whether she was raped or consented or was inadvertent, whether it was the usual way or the unusual way (sodomy), once there is penetration she is disqualified as a zonah, provided that she is at least three years and one day old, and the male is at least nine years and one day old, or older.(Shulchan Arukh, Even HaEzer 6:9)


நாம் மேலே சில சட்டங்களைத்தான் கொடுத்துள்ளோம். இன்னும் இந்த வலைதளத்தில் அதிகமான ஏடுகளின் குறிப்பை தனித்தனியாக எடுக்க வியலும்.(1) ஆயினும் மேற்குறிபிட்ட உதாரணங்களே போதுமானது இவர்களின் நிலையை புரிந்து கொள்ள. இன்றும் யூத மத நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்ஸியில் குழந்தை திருமணத்திற்கு எதிரான சட்டத்திருத்தத்திற்கு எதிராக பேசி அந்த சட்டத்தை நிறைவேற விடாமல் முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகின்றன.(2)

           பழைய ஏற்பாட்டின் சொந்தக்காரர்கள் , யூதர்கள் அவர்களின் ரப்பீக்கள் பெண்ணின் திருமண வயதாக மூன்று வயதை முன்வைக்கின்றனர் என்றால் அன்றைய சூழலில் இது வழக்கமாக இருந்துள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது. அதுவும் மூன்று வயது குழந்தையுடன் உறவு கொள்வது. நபி(சல்)- ஆயிஷா(ரலி) அவர்களுடன் வீடு கூடும் போது அவர்கள் 9 வயதில் பூப்பெய்தவர்களாக இருந்தார்கள். இத்தனைக்கும் அன்றைய சூழலில் இஸ்லாமிய வழிகாட்டல்கள் இது குறித்து இறங்கியிருக்கவில்லை. ஆக அவர்களது திருமணத்தை குறை கூறுவோர் எப்படிபட்ட அறிவிலிகள் என்று நாம் விளங்கிக்கொள்ளலாம்...
.

Tuesday, May 12, 2020

கிறித்தவம் கூறும் திருமண வயது:

     

      நாம் சென்ற தொடர்களில் நபி(ஸல்)- ஆயிஷா(ரலி) அவர்களது திருமணம் தொடர்பாகவும், அதன் மீது வைக்கப்படும் விமர்சனங்கள் குறித்தும், அதன் தெளிவான மறுப்பையும் கண்டோம். வரும் தொடர்களில் பால்ய விவாகம் குறித்து இஸ்லாமின் நிலைபாட்டினை விளக்கவுள்ளோம். நாம் இஸ்லாமின் திருமண வயது குறித்த நிலையினை விளக்கும் முன்னர், ஏனைய சமூகங்கள், மதங்கள், கலாச்சாரங்களில் காணப்படும் திருமண வயது குறித்த விவரங்களை முதலில் பார்ப்போம். இதன் மூலம் இஸ்லாத்தின் திருமண வயது குறித்த நிலைபாடு எவ்வளவு தெளிவாக நேர்த்தியாக அல்லாஹ்வால் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் அறிய முடியும் இன் ஷா அல்லாஹ்.

கிறித்தவம் கூறும் திருமண வயது:
            ஏனைய மதங்கள் பெண்ணின் திருமண வயது குறித்து என்ன கூறுகிறது என்பதை நாம் கிறித்தவ மதத்தில் இருந்து ஆரம்பிப்போம்.பொதுவாக நபி(சல்) - ஆயிஷா(ரலி) திருமணம் குறித்து அதிகமாக அவதூறு பரப்புவதிலும், இஸ்லாமின் திருமண வயது குறித்து அதிகமாக விமர்சனம் செய்வதிலும் முன்னிலை வகிப்பவர்கள் இவர்கள்தான். ஆக இவர்களது பைபிளில் திருமண வயது குறித்து அப்படி என்னதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பதையும்,அந்த வரைமுறையை அவர்களே பின்பற்றுகிறார்களா என்பதையும் காண்போம்.

         நாம் பெண்ணின் திருமண வயது குறித்து பைபிளில் ஏதேனும் உள்ளதா என்பதை அறிய பைபிளை புரட்டிய போது ஒரு வசனமும் இது குறித்து நேரடியாக பேசுவதாக இல்லை என்பதை அறிந்தோம். கிட்டத்த்ட்ட 31102 வசனங்களை கொண்ட பைபிளில் ஒரு வசனம் கூட குடும்ப வாழ்வின் அடிப்படையான திருமணத்தின் வயது குறித்து பேசவே இல்லை என்பது நகைப்புக்குரியது. ஏனைய மதங்களையும், கலாச்சாரத்தையும் எள்ளி நகையாடும் இந்த கிறித்தவர்களின் வேதாகமத்தில் இது குறித்து நேரடியாக பேசும் ஒரு வசனமும் இல்லை என்பதை மனதில் ஆழமாக பதிந்து கொள்ளுங்கள்.  இறை வேதம் என்றும் பாராமல் கூட்டல், கழித்தல் செய்த மனித கையாடலைத்தான் இப்படிப்பட்ட நிலை தோழுரித்து காட்டுகிறது.
           
            ஆனால் கிறித்தவர்கள் தங்களது வேதாகமம் பெண்ணின் திருமண வயது குறித்து உவமையாக பேசுகிறது என்று கூறி வருகின்றனர்.அத்தகைய ஒரே ஒரு வசனம் நமக்கு கிடைத்தது. அது அப்படி என்னதான் கூறுகிறது என்று பார்ப்போம்.

(Eze 16:4) எருசலேமே, உன் பிறந்த நாளில் உன் தொப்புள் கொடியை அறுக்க யாருமில்லை, உன் மீது உப்பினைப் போட்டு உன்னைக் கழுவிச் சுத்தப்படுத்திட எவருமில்லை. எவரும் உன்னைத் துணியில் சுற்றவில்லை.

(Eze 16:5) எருசலேமே, நீ தனிமையாக இருந்தாய். உனக்காக எவரும் வருத்தப்படவில்லை. உன்னை ஆதரிக்க எவருமில்லை. எருசலேமே, நீ பிறந்த நாளிலே உன் பெற்றோர் உன்னை வயல்வெளியில் வீசினார்கள். நீ அப்பொழுதும் பிறந்தவுடன் உன்மேலுள்ள இரத்தத்தில் கிடப்பதைப் பார்த்தேன்.

(Eze 16:6) ‘பிறகு நான் (தேவன்) கடந்து போனேன். அங்கே நீ இரத்தத்தில் கிடப்பதைப் பார்த்தேன். நீ இரத்தத்தால் மூடப்பட்டிருந்தாய். நான் ‘நீ பிழைத்திரு!” என்றேன். ஆம் நீ இரத்தத்தால் மூடப்பட்டிருந்தாய். ஆனால் நான் ‘நீ பிழைத்திரு!” என்று சொன்னேன்.
(Eze 16:7) வயலில் வளரும் செடியைப்போன்று நீ வளர நான் உதவினேன். நீ இளம் பெண்ணானாய். நீ மேலும் மேலும் வளர்ந்தாய். உனது மாதவிலக்குத் தொடங்கியது. உனது மார்புகள் வளர்ந்தன. உனது முடி வளரத்தொடங்கியது. ஆனால் நீ அப்பொழுதும் நிர்வாணமாக இருந்தாய்.
(Eze 16:8) நான் உன்னை முழுவதாய் பார்த்தேன். நீ மணம் செய்ய தயாராக இருப்பதைப் பார்த்தேன். எனவே நான் எனது ஆடைகளை உன்மேல் விரித்து உனது நிர்வாணத்தை மறைத்தேன். நான் உன்னை மணந்துகொள்வதாய் வாக்களித்தேன். நான் உன்னோடு ஒரு உடன்படிக்கையைச் செய்தேன். நீ என்னுடையவளானாய்.” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்றைச் சொன்னார்
           கர்த்தர் உவமையாக எருசலேம் குறித்து இப்படி கூறுகிறார். அதாவது கர்த்தார் எருசலேமை பெண் குழந்தையாக பார்க்கிறார். அந்த குழந்தை பெரிதாகி மார்புகள் வளர்ந்து, முடிகள் வளரத் துவங்கியது.அதை கண்டு கர்த்தர் திருமணம் செய்கிறார். இதில் “உனது மாதவிலக்கு தொடங்கியது" என்பது தமிழ கிறித்தவ மிசனரிகளின் கைச்சரக்கு. ஆக நாம் இது குறித்த வார்த்தை அந்த வசனத்தில் இடம் பெறுகிறதா என்று தேடிய போது அந்த வசனத்தில் அத்தகைய வார்த்தைகள் எதுவும் இல்லை. மாறாக அதில் இடம் עֲדִי ‛ădı̂y ad-ee' பொருளை தேடிய போது Strongs Hebrew and Greek Dictionary பின்வரும் பொருளை தருகிறது

H5716  עֲדִי ‛ădı̂y ad-ee'  From H5710 in the sense of trappings; finery; generally an outfit; specifically a headstall: - X excellent, mouth, ornament.

        இந்த வார்த்தையைத்தான் இவர்கள் மோசடியாக மாதவிலக்கு ஏற்பட்டது என்று மொழியாக்கம் செய்துள்ளனர். ஆக மாதவிலக்கு என்பது பற்றி எந்த குறிப்பும் அந்த வசனத்தில் இல்லை. ஆக இது குறித்து ஆங்கில மொழிப்பெயர்ப்புகள் என்ன கூறுகின்றன என்று பார்ப்போம். 

BIBLE TRANSLATION
Ezekiel 16:7
(ABP+)
Be multiplied!G4129 [3asG2531 4theG3588 5risingG395 6of theG3588 7fieldG68 1I have madeG1325 2you].G1473 AndG2532 you were multiplied,G4129 andG2532 magnified,G3170 andG2532 enteredG1525 intoG1519 citiesG4172 of cities.G4172 G3588 Your breastsG3149 G1473 erected,G461 andG2532 G3588 your hairG2359 G1473 rose up;G393 but youG1473 G1161 wereG1510.7.2 nakedG1131 andG2532 indecent.G807
(ASV) 
I caused thee to multiply as that which groweth in the field, and thou didst increase and wax great, and thou attainedst to excellent ornament; thy breasts were fashioned, and thy hair was grown; yet thou wast naked and bare.
(CEV)
I took care of you, like someone caring for a tender, young plant. You grew up to be a beautiful young woman with perfect breasts and long hair, but you were still naked.
(ERV)
I helped you grow like a plant in the field. You grew and grew. You became a young woman: your periods began, your breasts grew, and your hair began to grow. But you were still bare and naked.
ESV)
I made you flourish like a plant of the field. And you grew up and became tall and arrived at full adornment. Your breasts were formed, and your hair had grown; yet you were naked and bare.
(ESV+) 
R9I made you flourish like a plant of the field. And you grew up and became tall R10and arrived at full adornment. Your breasts were formed, and your hair had grown; yet R11you were naked and bare.
(ISV) 
I made you increase like sprouting grain in the field. As a result, you multiplied greatly. Eventually, you reached the age when young women start wearing jewelry. Your breasts were formed, your hair had grown, but you were still bare and naked."'"
(KJV)
I have caused thee to multiply as the bud of the field, and thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments: thy breasts are fashioned, and thine hair is grown, whereas thou wast naked and bare.
(KJV+)
I have causedH5414 thee to multiplyH7233 as the budH6780 of the field,H7704 and thou hast increasedH7235 and waxen great,H1431 and thou art comeH935 to excellentH5716 ornaments:H5716 thy breastsH7699 are fashioned,H3559 and thine hairH8181 is grown,H6779 whereas thouH859 wast nakedH5903 and bare.H6181
(KJVA) 
I have caused thee to multiply as the bud of the field, and thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments: thy breasts are fashioned, and thine hair is grown, whereas thou wast naked and bare.
(MKJV)
I have caused you to multiply like the bud of the field, and you are grown, and you are great; and you come in the finest ornaments. Your breasts are formed, and hair is grown, yet you were naked and bare.
(TLV) 
I made you grow as myriads, like a branch of the field. You grew up, got tall and came to full adornment. Your breasts were formed, your hair sprouted. Yet you were naked and bare.

              ஆக மேற்குறிபிட்ட எந்த மொழியாக்கத்திலும் மாதவிலக்கு குறித்து இடம் பெற வில்லை. மார்புகள் வளர்ந்து , முடி வளர துவங்கினால் திருமணம் செய்யலாம் என்பதுதான் பைபிளின் நிலைபாடு. ஆக அவள் பூப்பெய்யாவிட்டாலும் திருமணம் செய்யலாம் என்பதுதான் பைபிளின் நிலைபாடு. இப்படி பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டுதான் இஸ்லாமிய திருமண வயது குறித்த நிலைபாட்டை விமர்சித்து வருகின்றனர் இந்த கிறித்தவ மிசனரிகள். 
                இது போக ஒரு தந்தை தனது வயதுக்கு வராத தனது மகளை யாருக்கும் திருமணம் செய்விக்கலாம்(விற்கலாம்) என்று வேதாகம வசனம் குறிப்பிடுகிறது. இது குறித்து பார்ப்பதற்கு முன்பு யூதர்கள் (பழைய ஏற்பாடின் சொந்தக்காரர்கள்) பெண்ணின் வயதை எப்படி பிரிக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது குறித்து JEWISH ENCYCLOPEDIA பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது.
In the case of females, the rabbinic law recognized several distinct stages: those of the "ketannah," from the age of three to the age of twelve and one day ; na'arah, " the six months following that period and the "'bogeret, "from the expiration of these six months.
                 மேற்குறிபிட்ட இந்த விளக்கத்தை கொஞ்சம் தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது யூத சட்டமானது பெண்ணின் வயதை மூன்று படிநிலைகளாக பிரிக்கிறது

1.கெட்டன்னா( ketannah) – இது மூன்று முதல் 12 வயது முடிந்து ஒருநாள் வரையிலான பருவம்.

2.நாரா(na'arah,)- முன்கூறப்பட்ட பருவத்தில் இருந்து 6 மாதங்கள்.

3.பொகெரெட்(bogeret,) -இது அதன் பின்னான முழுபகுதி.

            The ketannah might be given in marriage by her father, and the marriage was valid, necessitating a formal divorce if separation was desired. Her earnings and her findings, also, belonged Marriage to lier father, and he could annul her of Minors, vows and accept a divorce for her (Nid. 47a; Ket. 46b)........The bogeret was regarded as entirely independent of her father's will and was looked upon as an adult in all respects (Nid. 47a).(Jewish encyclopedia vol 8 P.No.270).
         மேற்குறிபிட்டத்தில் கெட்டன்னா, மற்றும் நாரா இவர்கள் இருவரும் தந்தையின் முழுகட்டுப்பாடில் இருப்பவர்கள். அவர்களுக்கு தந்தை திருமணம் செய்விப்பார். ஆனால் பொகெரெட்(bogeret,) சுயமாக முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் உடையவர். தந்தையினில் இருந்தும் தனித்தவர்.  இப்போது பின்வரும் வேதாகம வசனம் கூறுவதை பாருங்கள்:
(Exo 21:7) “ஒரு மனிதன் தன் மகளை அடிமையாக விற்க முடிவு செய்தால், அவளை விடுதலை செய்வதற்குரிய விதிகள் ஆண் அடிமையை விடுவிப்பதற்கான விதிமுறைகளில் இருந்து மாறுப்பட்டவை.

(Exo 21:8) எஜமானுக்கு அப்பெண்ணிடம் விருப்பம் இல்லை என்றால், அப்பெண்ணை அவள் தந்தைக்கு மீண்டும் விற்றுவிடலாம். எஜமான் அப்பெண்ணை மணப்பதாக வாக்குறுதி அளித்தால் அப்பெண்ணை வேறு யாருக்கும் விற்கும் உரிமையை இழந்துவிடுவான்.
          என்ன ஒரு கேவலமான சட்டம். ஒரு தந்தை தனது மகளை விற்று ஒருவரோடு அனுப்பியும் விடலாம். அதுவும் எதற்கு???? ஒருவரின் மனைவியாக இருப்பதற்கு. (இது பொகெரெட் - அதாவது 13 வயதான பெண்ணிற்கு பொருந்தாது, ஏன்னென்றால் அவர் குறித்து தந்தைக்கு எந்த சுதந்திரமும் இல்லை.இதை கிறித்தவர்கள் மறுத்தால் பெண்ணுக்கு திருமணம் குறித்த எந்த சுதந்திரமும் இல்லை என்பது நிருபனமாகும்) ஆக இப்படி பூப்பெய்தாத பெண்ணை திருமணத்திற்காக விற்பது எந்த வகையான அறநெறி. இப்படியான ஒரு ஒப்பற்ற அறநெறியை வைத்துக்கொண்டுதான் இவர்கள் நபி(சல்)- ஆயிஷா(ரலி) திருமணத்தை விமர்சித்து வருகின்றனர்.

                 சரி மேலும் ஆய்வு செய்வோம் வேறு மக்கள் குறித்த நேரடி குறிப்புகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று நாம் தேடிய போது ஈஷாக்-ரெபெக்காலின் திருமணம் கண்ணில் பட்டது. 

             அதாவது ரெபெக்கா 3 வயதில் ஈஷாக்கிறகு 40வயதில் திருமணம் முடித்து வைக்கப்பட்டார். இதுவும் நமது சொந்த கருதல்ல. இது பழைய ஏற்பாட்டின் சொந்த காரர்களான யூதர்களின் விளக்கமாகும்.
Our forefather Isaac was 37 years old when he was bound to the altar. (Gen. 21:34) "And Abraham dwelt in the land of the Philistines many days". These days were more than those he dwelt at Hebron, the latter were 25 years and the former 26 years. At that time, Rebecca was born. It follows that Isaac married Rebecca when she was 14 years old. (Seder Olam ,Creation to Jacob P.No:15)
                இது ஸெடர் ஓலாம்(Seder Olam) இல் பதியப்பட்ட செய்தியாகும் . அதாவது ஈஷாக் 37 வயதிருக்கும் போது ரெபக்காள் பிறந்தார். ஆனால் வேதாகமம் (Gen 25:20) ஈசாக்கிற்கு 40 வயதானபோது அவன் ரெபெக்காளை மணந்து கொண்டான். என்று கூறுகிறது. அப்படி இருக்கையில் எப்படி ரெபக்காவிற்கு வயது 14 ஆக் இருக்கும். இதை பற்றிய விளக்கத்தை HEINRICH W. GUGGENHEIMER பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்.

             In most French manuscripts and sources, the reading is "3 years old"; in few, we find "4 years."
        The reading "3 years" is quoted by Rashi (Gen. 25:20) and Tosafot (Yebamot 61b, s.v. pi)f who write: "Seder 'Olam teaches explicitly that she was three years old when Isaac married her and it is impossible to emend the text since we read there: 'Our forefather Isaac was 37 years of age when he was bound to the altar and at that time, Rebecca was born,' and it is written (Gen. 25:20) 'Isaac was 40 years old when he married Rebecca'." Once one accepts the reading "37 years " in the preceding paragraph, the unlikely conclusion that Rebecca went out alone to fetch water at the age of three seems to be inescapable.
     அதாவது என்ன கூற வருகிறார் என்றால் பல பிரஞ்சு மூலப்பிரதிகளில் மூன்று என்றுதான் உள்ளது. ஆனால் அவர் நீர் எடுக்கப்போனார் என்றிருப்பதால் அவருக்கு வயது மூன்றிருக்காதாம். இப்படி வேதாகம் வசனங்கள் தங்களுக்குள்ளாகவே முரணபட்டு குழப்பங்களை கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் இவர்களது திருமணம் குறித்து Jewish Encyclopedia பின் வருமாறு கூறுகிறது.
          The Rabbis dis-agree as to the age of Rebekah at the time of her marriage to Isajic. The statement of the Seder 'Olam Rabbah (i.) and Gen. R. (Ivii. 1) that Abraham was informed of Rebckah's birth when he ascended Mount Moriah for the 'Akedaii, is interpreted by some as meaning that Rebekah was born at that time, and that consequently she was only three years old at the time of her marriage. Other rabbis, however, conclude from calculations that she was fourteen years old, and that therefore she was born eleven years before the Akedah. both numbers being found in different manuscripts of the Seder 'Olam Rabbah (com p. Tos. to Y'eb. 611j). The "Sefer ha-Yashar" (section "Hayye Sarah," p. 38a. Leghorn, 1870) gives Rebekah's age at her marriage as ten years.( Jewish Encyclopedia vol 10 P.No:338)
         இப்படி ரெபெக்காவின் வயதை கணக்கிடுவதில் ஆக குழப்பம் நிழவுகிறது. எப்படி விளக்கம் கொடுத்தாலும் நாம் இவர்களது தற்போதைய காலக்கண்ணாடி அணிந்து தற்போது இருக்கும் வயது வரம்பு அடிப்படையில் பார்த்தால் இது சிறுமி துஷ்பிரயோகம் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் அப்படி ஒரு மடத்தனமான வாதத்தை நாம் முன்வைக்கப்போவ தில்லை. அன்றைய மனித சமூக நிலை அப்படி இருந்தது. ஒரு பெண் பூப்பெய்ததும் திருமணம் செய்து கொடுத்ததால்தான் மனித இனம் இன்றும் அழியாமல் இருக்கிறது. 

“...Early marriage and procreation of children was the norm in Byzantium...One reason for the promotion of teenage marriage was the emphasis on the virginity of the bride. Another, unstated reason may have been the desire to make the most of the childbearing years; because of the high rate of infant mortality, a woman had to bear many children to insure the survival of a few. Furthermore, since many women died young (if they survived infancy, they had an average life expectancy of about thirty-five years), it behooved them to marry and begin producing children as soon as physically possible.”(1)
         அதாவது எவ்வளவு வேகமாக பெண், பிள்ளைகளை பெற்று எடுக்கிறாளோ மனித சமூகம் அந்த அளவிற்கு நிலைக்கும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு மனித சமூகம் முன்வைத்த தீர்வுதான் பூப்பெய்ததும் திருமணம் என்பது. இது குறித்த அறிவு எல்லாம் இந்த அவதூறு பரப்பிகளிடம் இருக்க வாய்ப்பில்லை. 

      மேற்குறிபிட்டவை எல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டின் காலம் என்று கிறித்தவர்கள் சமாளிக்கலாம் ஆனால் கிறித்தவம் வந்த பிறகும் 19ம் நூற்றாண்டு வரை இந்த நிலைதான் காணப்பட்டது. இது குறித்து ஆய்வு செய்த மிசோரி பல்கலைகழகம் பின்வரும் திருமண வயது அட்டவனையை வெளியிட்டுள்ளது.(2)

Age Limit in Age of Consent Laws in Selected Countries


 Country
1880
1920
2007
Austria
14
14
14
Belgium
-
16
16
Bulgaria
13
13
14
Denmark
12
12
15
England & Wales
13
16
16
Finland
-
12
16
France
13
13
15
Germany
14
14
14
Greece
-
12
15
Italy
-
16
14
Luxembourg
15
15
16
Norway
-
16
16
Portugal
12
12
14
Romania
15
15
15
Russia
10
14
16
Scotland
12
12
16
Spain
12
12
13
Sweden
15
15
15
Switzerland
various
16
16
Turkey
15
15
18
Argentina
-
12
13
Brazil
-
16
14
Chile
20
20
18
Ecuador
-
14
14
Canada
12
14
14
AustraliaNew South Wales
12
16
16
Queensland
12
17
16
Victoria
12
16
16
Western Australia
12
14
16
United StatesAlabama
10
16
16
Alaska
-
16
16
Arizona
12
18
18
Arkansas
10
16
16
California
10
18
18
Colorado
10
18
15
Connecticut
10
16
16
District of Columbia
12
16
16
Delaware
7
16
16
Florida
10
18
18
Georgia
10
14
16
Hawaii
-
-
16
Idaho
10
18
18
Illinois
10
16
17
Indiana
12
16
16
Iowa
10
16
16
Kansas
10
18
16
Kentucky
12
16
16
Louisiana
12
18
17
Maine
10
16
16
Maryland
10
16
16
Massachusetts
10
16
16
Michigan
10
16
16
Minnesota
10
18
16
Mississippi
10
18
16
Missouri
12
18
17
Montana
10
18
16
Nebraska
10
18
17
Nevada
12
18
16
New Hampshire
10
16
16
New Jersey
10
16
16
New Mexico
10
16
17
New York
10
18
17
North Carolina
10
16
16
North Dakota
10
18
18
Ohio
10
16
16
Oklahoma
-
-
16
Oregon
10
16
18
Pennsylvania
10
16
16
Rhode Island
10
16
16
South Carolina
10
16
16
South Dakota
10
18
16
Tennessee
10
18
18
Texas
10
18
17
Utah
10
18
16
Vermont
10
16
16
Virginia
12
16
18
Washington
12
18
16
West Virginia
12
16
16
Wisconsin
10
16
18
Wyoming
10
16
16

Conservative Christians Kill Bill Banning Child Marriage In Kentucky
ஆக கிறித்தவம் ஆண்ட பல ஐரோப்பா, அமெரிக்க நாடுகளிலும் 19ம் நூற்றாண்டுவரை 10 வயதுதான் திருமண வயது எனும் போது, 1400 வருடங்கள் முன்புள்ள நிலையை இன்றைய அளவீடுகளால் அளக்க நினைப்பது எவ்வளவு முட்டாள்தனம் என்பதை படிப்பவர் அறிந்து கொள்வார்.