பக்கங்கள் செல்ல

Friday, November 11, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: பெண்களே, அழியாத அழகு வேண்டுமா?

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: பெண்களே, அழியாத அழகு வேண்டுமா?: ஏக இறைவனின் திருப்பெயரால் நீங்கள் தினமும் நின்று அழகு பார்க்கும் கண்ணாடியின் முன் ஒருகணம் நின்று பாருங்கள் ..... இம்முறை ...

No comments:

Post a Comment