பக்கங்கள் செல்ல

Thursday, September 29, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: இந்தக் கூடுகளுக்குள் வாழ்ந்த ஆத்மாக்கள் எங்கே?

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: இந்தக் கூடுகளுக்குள் வாழ்ந்த ஆத்மாக்கள் எங்கே?: மேற்கண்ட வீடியோவில் இன்றுவரை  உடல் அழுகாமல் பாதுகாக்கப்பட்ட சடலங்கள் சிலவற்றைக் காணலாம்.....  ஆம், சிலவற்றை நாம் இன்று காண முடிகிறது....

No comments:

Post a Comment