பக்கங்கள் செல்ல

Wednesday, August 24, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: 2. தர்மமும் பயங்கரவாதமும் (part 2)

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: 2. தர்மமும் பயங்கரவாதமும் (part 2): சீர்த்திருத்தவாதத்திற்கு எதிராக   பயங்கரவாதம்     சவுதி அராபியாவில் மக்கா நகரில் பிறந்து வளர்ந்த முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது நாற்...

No comments:

Post a Comment