பக்கங்கள் செல்ல

Tuesday, August 23, 2016

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: 1. தர்மமும் பயங்கரவாதமும் (part-1)

திருக்குர்ஆன் மலர்கள்: 1. தர்மமும் பயங்கரவாதமும் (part-1): பொறுமை - தர்மத்தின் காவலர்களின் கடமை! இஸ்லாம் என்றாலே அமைதி என்று பொருள். அதன் இனியொரு பொருள் கீழ்படிதல் என்பது.  படைத்த இறைவனுக்கு கீ...

No comments:

Post a Comment