பக்கங்கள் செல்ல

Saturday, August 15, 2020

ஹிஜ்ரி முதலாம் -இரண்டாம் நூற்றாண்டு அல் குர்ஆன் எழுத்துபிரதிகள்

 

குர்ஆன்-எழுத்து வடிவிலான பாதுகாப்பு:

      இந்த பகுதிதான் கிறித்தவ மிசனரிகளுக்கு மிகவும் பிடித்த விமர்சன பகுதி. ஏனென்றால் அவர்களது வேதத்தின் மூலங்கள் வெறும் பிரதிகளை நம்பி இருப்பதால் அவர்கள் இந்த கோணத்திலான விமர்சனத்தையே பெரிதும் முன்வைப்பார்கள். ஆனால் இவர்கள் இவர்களது ஏடுகளின் வரலாறு குறித்து அறியாததுதான் இத்தகைய அறிவீனமான விமர்சனத்திற்கான காரணம்.
         அதாவது எழுத்து பூர்வமாக குர் ஆன் பாதுகாக்கப்பட வில்லை என்பது இன்றிருக்கும் மிசனரிகளின் வாதமாக இருக்கிறது. இது குறித்து நாம் விளங்கும் முன்னர் இன்று சுருள்களின் காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் Radiocarbon Dating குறித்து நாம் கொஞ்சம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது இவ்வாறு Radiocarbon Dating தரும் தகவல் குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் துல்லியத்தின் அளவு குறித்த விபரங்களை நாம் அறிந்து கொள்வது இந்த கட்டுரையை விளங்க ஏதுவானதாக இருக்கும்.

       இப்போது குர் ஆன் மூல எழுத்துப்பிரதி குறித்த தகவலை பார்ப்போம். இது பிரிமிங்காம் சுருள் குறித்த தகவல் இதோ. 
95.4% confidence to the calendar years CE 568–645 when calibrated
   இதை பின்வருமாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 

1. 1950ல் இந்த சுருள் ஆய்வுகுட்படுத்தப்படுகிறது அதன் உத்தேசமாக 1343 ஆண்டுகள் பழமையானது அதுவும் 95.4% அதை உறுதியாக கூறலாம் என்றால் அதன் ஆண்டுகள் +/- 61 இருக்கும் என்று பொருள் கொண்டால். ஆக இந்த சுருள் குறிபிடபட்ட ஆண்டில் இருந்து முன்ன பின்ன 61 ஆண்டுகள் இருக்கலாம் என்று பொருள். அப்படி பார்க்கையில் இந்த சுருள் நபி(சல்) அவர்களது தோழர்களின் காலத்தினது என்பது அறிந்து கொள்ளலாம்.இதனால்தான் குர் ஆன் சுருள்கள் குறித்து ஆய்வு செய்த அறிஞ்சரான புஇன் 100-200 வருடங்கள் மார்ஜினல் குறை ஏற்படும் என்று கூறுகிறார். 

2.அடுத்ததாக இந்த சுருள்களில் மேல் எழுத்து கீழ் எழுத்து உள்ளது என்று கூறுகின்றனர். 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இன்று போல் எழுது உபகரணமான தோல் சுருள்கள் மலிந்த காலம் அல்ல. ஆக அவற்றை மறுபயன்பாடு செய்வது என்பதும், முன்பே பதியப்பட்ட ஆவணங்களில் அரிப்பு, சேதம் ஏற்படும் போது இதை செய்வார்கள். மேலும் இன்றிருக்கும் அறிவியல் முறைப்படி மைய்யின் வயதை எழுத்தை சிதைக்காமல் அறியும் முறைகள் ஏதும் நம்பகமாக இல்லாததால் அதை அறிய முடியாது.

        1முதல் 2 நூற்றாண்டு ஹிஜ்ரியை சார்ந்த ஏடுகளின் பட்டியலையும் அவை எந்தளவுக்கு இன்றிருக்கு குர் ஆனின் சூராக்களை கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் சுருக்கமாக இனி காண்போம்.பின்வரும் பட்டியல் 1-2 நூற்றாண்டு எழுத்துப்பிரதிகள் சில எங்கு இருக்கிறது என்பதை கூறுகிறது.

தூனிஷியாவின் சுருள்கள்:
1) Ms. R 38,Ms. R 119
2) Ms. P 511
ஏமனின் சுருள்கள்:
1.DAM 01-28.1
2.DAM 01-18.3,
3.DAM 01-30.1
4.DAM 01-32.1,
5.DAM 01-29.2
6.DAM 01-32.2
துருக்கியின் டாப்காப்பி மூயூசியத்தில் இருக்கும் சுருள்கள்:
1.Topkapı Sarayı Medina 1a / TSM M1,
2.TIEM Env. 51, 53, Ms. 678,Sam Fogg IAGIC,Ghali Adi Fragment (ஒரே சுருள்),
3.TIEM ŞE 80,
4.TIEM ŞE 85,
5.TIEM ŞE 89,
6.TIEM ŞE 358,
7.TIEM ŞE 364,
8.TIEM ŞE 709
9.TIEM ŞE 12995.
இங்கு மேலும் பல உமையாக்கள் கால சுருள்களும் இருக்கின்றது.
ஆஸ்டிரியாவின் சுருள்கள்
1.A. Perg. 186,
2.A. Perg 202,
3.Mixt. 917
அமெரிக்காவின் சுருள்கள்
1.AL-17, `Ayn 444(ஒரே சுருள்),
2.1-85-154.101
3.P. Garrett Coll. 1139
எகிப்தின் சுருள்கள்
1.Arabic Palaeography Plates 39-40
2.Mss. Arab 21-25
3.Arabe 330d
4.KFQ42
5.KFQ62
பிரிட்டனின் சுருள்கள்
1.BL Add. 11737/1
2.மேலும் பல சுருள்கள் Nasser D. Khalili Collection of Islamic Artல் இருந்து
பிராண்ஸ் சுருள்கள்
1.Arabe 330a + Ms. 66(ஓரே சுருள்)
அயர்லாந்து சுருள்கள் 
1.Is. 1404
2.Arabic Palaeography Plates 19-30
ரஸ்யாவின் நேசனல் நூலகம்
1.Codex Amrensis 1
சோத்பேயில் ஏலம் விடப்பட்ட சுருள்கள்
1. 15 அக் 1984 அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 206
2. 22மே 1986, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 269
3. 30 ஏப்ரல் 1992, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lots 318 & 319
4. 28 ஏப்ரல் 1993, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 73
5. 22அக் 1993, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 11, 15, 28 & 29
6. 19அக்1994, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 16
7. 24th April 1996, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 1
8. 16அக் 1996, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 1
9. 5அக்1997, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 12
10.13ஏப்ரல் 2000, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 1,
11. 3மே 2001, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 8
12. 5அக் 2011, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 47
13. 3அக் 2012, அன்று ஏலம் விடப்பட்ட Lot 11 

       மேலே குறிபிடபட்ட சுருள்களின் பெயரை கூகுளில் தேடிப்பார்க்க் ஏதுவாக இருக்க அதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. மேலும் டாப்காப்பின் சுருள், பெர்லினில் இருக்கும் சுருள், பிரிமிங்காம் சுருள்கள், சமர்கண்ட் சுருள்கள் , சனா சுருள்கள் என்று பலவற்றிலும் ஹிஜ்ரி 1-2ம் நூற்றாண்டின் சுருள்கள் உள்ளன.

    ஆக இப்படி கிடைத்திருக்கும் முதல்-இரண்டாம் நூற்றாண்டு ஹிஜ்ரிக்குள் ஆன சுருள்கள் பல ஏலத்தில் விடப்பட்டும் விற்கப்பட்டும் உள்ளது. இவ்வாறு இந்த தோல் சுருள்கள் பல மூயூசியத்திற்கு விற்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுருள்கள் எந்த அளவிற்கு இன்றிருக்கும் குர்ஆன் உடன் ஒத்திருக்கிறது என்பது இங்கு  பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதுஹிஜ்ரி முதலாம் -இரண்டாம் நூற்றாண்டு இடைகாலத்து பிரதிகளில் இருக்கும் சூராகளும் மற்றும் அது இடம் பெறும் எழுத்து பிரதிகளும்

சூரா எண் பெயர் சுராவை கொண்டிருக்கும் எழுத்துபிரதியின் பெயர் பிரதியில் இருக்கும் வசனங்கள் மொத்த வசனம் இன்றிருக்கும் குர் ஆனில் இருக்கும் வசனம்
( முஸஃப் மதீனா)
இடம் பெற்றிருக்கும் வசனத்தின் சதவீதம்
1
அல் ஃபாத்திஹா
DAM 20-33.1
DAM 01-25.1
1-7
(3-7)
7
7
100 %
2
அல் பகரா
DAM 01-25.1
DAM 20-33.1
DAM 01-29.1
Arabe 331
AMAS
Sotheby's 1993, Lot 31 / Stanford 2007
Sotheby's 1992, Lot 551 / David 86/2003
Arabe 328a
Marcel 17
Ms. Qāf 47
DAM 01-18.9
1-16
39-43
140-186
125-191, 201-258
246-265, 286
265-277
277-286
275-286
269-286
269-286
251-255, 282-286
174
286
60.8 %
3
ஆலு இம்ரான்
Marcel 17
AMAS
Arabe 328a
Sotheby's 1993, Lot 34
DAM 01-29.1
Arabe 330g
Ms. Qāf 47
DAM 01-18.9
TIEM ŞE 12827/1
1-200
1-154, 179-200
1-43, 84-200
34-184
36-55, 153-156, 164-175
185-200
1-14, 56-78, 100-200
1-6
198-200
200
200
100 %
4
அன்னிஸா
Arabe 328a
Arabe 330g
Marcel 17
Marcel 3
M. 1572b (ff. 2-6, 8-9)
AMAS
Bonham's 2000, Lot 13
Christies 2008, Lot 20
Ar. Pal. Pl. 44
Ms. Or. Fol. 4313
DAM 01-29.1
Ms. Qāf 47
TIEM ŞE 12827/1
Arabe 7194
Arabe 7195
1-176
1-172
1-129
92-176
129-176
1-33, 56-171
33-56
171-176
54-62
137-155, 172-176
31-60, 89-119
1-137
1-2
(129-139)
(119-128)
176
176
100 %
5
அல்மாயிதா
Arabe 328a
AMAS
Ms. Or. Fol. 4313
Ms. 67
M. 1572b (ff. 2-6, 8-9)
Arabe 328e
LNS 19 CAab (LNS 63 MS e)
Christie's 2008, Lot 20
Louvre Abu Dhabi
Ms. 1611-MKH235
QUR-1-TSR
DAM 01-29.1
Rennes Encheres 2011, Lot 151
TIEM ŞE 9052
Marcel 3
Arabe 7191
Arabe 7193
Arabe 7195
1-33
32-111
1-87
63-120
1-27
7-65
89-120
1-9
9-32
7-12
18-29
18-70
(18-106)
3-5
1-5
(94-107)
(30-38)
(1-28)
120
120
100 %
6
அல் அன்ஆம்
Ms. 67
LNS 19 CAab (LNS 63 MS e)
Arabe 328a
Arabe 328e
M. 1572b (ff. 2-6, 8-9)
DAM 01-27.1
Sotheby's 2010, Lot 3
DAM 01-29.1
Rennes Encheres 2011, Lot 151
Ms. Qāf 47
Marcel 3
1-20
1-12
20-165
39-112
74-143
49-73, 149-165
141-158
74-111
(19-41)
45-51, 53-79
25-153
165
165
100 %
7
அல் அஃராஃப்
Arabe 328a
Ms. Or. 2165
AMAS
Arabe 6140a
DAM 01-25.1
DAM 01-27.1
DAM 01-29.1
Arabe 330g
Christies 2013, Lot 50
Arabe 331
1-206
42-206
40-206
129-179
29-206
1-11
70, 83, 134-157
127-206
169-194
162-206
206
206
100 %
8
 அல் அன்ஃபால்
Ms. Or. 2165
AMAS
Arabe 330g
Arabe 331
Arabe 328a
Ms. Add. 1125
Marcel 18/1
DAM 01-25.1
DAM 01-29.1
Ms. Qāf 47
DAM 01-18.3
DAM 01-18.9
1-75
1-75
1-75
1-75
1-25
10-73
25-75
1-34
11-41
10-53
2-11
73-75
75
75
100 %
9
அத்தவ்பா
Arabe 330g
Ms. Or. 2165
Marcel 18/1
Arabe 328a
Arabe 6140a
AMAS
DAM 01-27.1
Ms. Qāf 47
DAM 01-20.4
DAM 01-18.9
Arabe 331
1-129
1-95
1-66
66-129
23-69
1-71, 128-129
112-115, 124-127
94-129
71-80
1-6, 127-129
1-35
129
129
100 %
10
 யூனுஸ்
AMAS
Ms. Or. 2165
Arabe 328a
Vaticani Arabi 1605
Arabe 328c
Arabe 330g
DAM 01-25.1
Ms. Qāf 47
DAM 01-18.9
1-109
9-109
1-78
102-109
35-109
1-31
22-51
1-7, 105-109
1-7
109
109
100 %
11
 ஹூது
Ms. Or. 2165
AMAS
Vaticani Arabi 1605
KFQ60
Arabe 328c
Ms. Qāf 47
DAM 01-25.1
DAM 01-20.4
Arabe 7192
E16264 R
1-123
1-123
1-13
14-35
1-110
1-42, 92-121
6-31
40-48
119-123
(48-51, 57-60)
123
123
100 %
12
யூஸுஃப்
Ms. Or. 2165
Arabe 328a
DAM 01-20.4
AMAS
Sotheby's 2011, Lot 1
Arabe 7192
1-111
84-111
65-100
1-49
30-50
(1-50)
111
111
100 %
13
 அர் ரஅது
Ms. Or. 2165
Arabe 328a
1-43
1-43
43
43
100 %
14
 இப்ராஹீம் Ibrāhīm
Ms. Or. 2165
Arabe 328a
DAM 01-29.1
Sotheby's 2008, Lot 3 (= Ms. 699.2007)
DAM 01-27.1
DAM 01-29.1
TIEM ŞE 54
Ms. Qāf 47
Arabe 331
1-52
1-52
43-52
19-44
32-41, 52
24-52
26-52
32-52
9-52
52
52
100 %
15
 அல் ஹிஜ்ர்
Ms. Or. 2165
Arabe 331
Arabe 328a
DAM 01-29.1
DAM 01-27.1
TR:490-2007
Arabe 330c
Ms. Qāf 47
TIEM ŞE 54
1-99
1-99
1-87
1-20
1-16
58-99
14-99
1-9
1-2
99
99
100 %
16
 அன்னஹ்ல்
Ms. Or. 2165
Arabe 330c
DAM 01-27.1
TR:490-2007
DAM 01-29.1
Arabe 331
Ms. Leiden Or. 14.545b
1-128
1-128
73-128
1-20
86-128
1-64, 114-128
96-114
128
128
100 %
17
 பனூ இஸ்ராயீல்
Ms. Or. 2165
DAM 01-27.1
M a VI 165
DAM 01-25.1
DAM 01-29.1
TIEM ŞE 321
Arabe 330c
Marcel 13
Arabe 331
1-111
1-6, 40-77
35-111
93-96, 100-111
1-4, 53-96
101-111
1-59
60-111
1-4, 78-111
111
111
100 %
18
அல் கஹ்ஃப்
Ms. Or. 2165
Marcel 13
TIEM ŞE 321
Marcel 19
M. 1572a (ff. 1, 7)
DAM 01-27.1
M a VI 165
DAM 01-25.1
Arabe 331
1-110
1-110
1-110
30-110
17-31
22, 32
1-110
22-45
1-6
110
110
100 %
19
 மர்யம்
Ms. Or. 2165
Marcel 13
Marcel 19
TIEM ŞE 321
DAM 01-29.1
DAM 01-27.1
M. 1572a (ff. 1, 7)
M a VI 165
DAM 01-25.1
1-98
1-98
1-98
1-98
89-98
38-98
91-98
1-98
46, 64
98
98
100 %
20
தா ஹா
Ms. Or. 2165
DAM 01-29.1
Marcel 13
DAM 01-27.1
TIEM ŞE 321
M. 1572a (ff. 1, 7)
Arabe 328c
M a VI 165
DAM 01-25.1
Arabe 7193
1-135
1-135
1-135
1-130
1-120
1-40
99-135
1-135
72, 86
(47-66)
135
135
100 %
21
அல் அன்பியா
Ms. Or. 2165
Arabe 328c
Marcel 13
DAM 01-27.1
M a VI 165
DAM 01-29.1
Ms. Qāf 47
TIEM ŞE 13316/1
1-112
1-112
1-112
16-19, 38-92, 109-112
1-112
1-50
36-45, 55-66
52-69
112
112
100 %
22
அல் ஹஜ்
Ms. Or. 2165
Arabe 328c
Marcel 13
DAM 01-27.1
M a VI 165
DAM 01-29.1
1-78
1-78
1-78
1, 15-16
1-78
36-78
78
78
100 %
23
அல் முஃமினூன்
Ms. Or. 2165
Marcel 18/1
Marcel 19
Arabe 328c
M a VI 165
TIEM ŞE 321
Marcel 13
1-118
15-118
75-118
1-27
1-118
78-100
1-12
118
118
100 %
24
 அந்நூர்
Ms. Or. 2165
Marcel 18/1
Marcel 19
M a VI 165
DAM 01-25.1
TIEM ŞE 321
Marcel 13
1-64
1-64
1-64
1-64
2-25, 27-43
1-24, 40-60
49-61
64
64
100 %
25
அல் ஃபுர்கான்
Ms. Or. 2165
Marcel 18/1
Marcel 19
DAM 01-27.1
Arabe 328f
P. Cair. B. E. Inv. No. 1700
M a VI 165
Sotheby’s 1993, Lot 11, 15
Marcel 18/2
Marcel 15
TIEM ŞE 118
Arabe 331
1-77
1-77
1-77
10-59
77
41-51
1-77
31-60
72-77
16-77
41-58
65-77
77
77
100 %
26
அஷ் ஷுஅரா
Ms. Or. 2165
Marcel 18/1
Marcel 18/2
Marcel 15
Arabe 328f
DAM 01-25.1
DAM 01-27.1
M a VI 165
Arabe 331
1-227
1-227
1-227
1-227
1-51
83-156, 167-189, 208-227
155-176, 198-221
1-227
1-19
227
227
100 %
27
அந்நம்ல்
Ms. Or. 2165
Marcel 18/1
Marcel 18/2
DAM 01-27.1
M a VI 165
Marcel 15
Marcel 16
Sotheby’s 1993, Lot 11, 15
1-93
1-93
1-93
25-29, 46-49
1-93
1-89
66-93
88-93
93
93
100 %
28
 அல் கஸஸ்
Ms. Or. 2165
Marcel 16
Marcel 18/2
Marcel 18/1
Is. 1615 I
A Perg. 2
Arabe 328f
DAM 01-27.1
M a VI 165
TIEM ŞE 56
Sotheby’s 1993, Lot 11, 15
1-88
1-88
1-88
1-53
6-22, 25-38, 42-61, 64-82, 84-88
61-80
10-32
58-86
1-88
83-88
1-16
88
88
100 %
29
 அல் அன்கபூத்
Ms. Or. 2165
TIEM ŞE 56
Marcel 18/2
Is. 1615 I
DAM 01-27.1
M a VI 165
TIEM ŞE 321
Marcel 16
1-69
1-69
1-69
1-14, 18-33, 35-50, 54-69
29-40, 43-54
1-69
7-69
1-69
69
69
100 %
30
அர்ரூம்
Ms. Or. 2165
TIEM ŞE 321
TIEM ŞE 56
Marcel 16
Marcel 18/2
Is. 1615 I
DAM 01-27.1
Marcel 18/1
M a VI 165
Marcel 11
1-60
1-60
1-60
1-60
1-60
1-7, 9-28, 30-47, 49-60
26-54
58-60
1-60
3-60
60
60
100 %
31
 லுக்மான்
Ms. Or. 2165
Marcel 11
Marcel 18/2
TIEM ŞE 321
TIEM ŞE 56
Marcel 18/1
Is. 1615 I
DAM 01-27.1
TIEM ŞE 321
TIEM ŞE 86
M a VI 165
Marcel 16
1-34
1-34
1-34
1-34
1-34
1-23
1-9, 13-26, 30-34
24-34
33-34
12-23
1-34
1-23
34
34
100 %
32
 அஸ்ஸஜ்தா
Ms. Or. 2165
Marcel 11
DAM 01-27.1
TIEM ŞE 321
TIEM ŞE 56
Is. 1615 I
M a VI 165
Marcel 18/2
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-9, 13-30
1-30
1-16
30
30
100 %
33
அல் அஹ்ஸாப்
Ms. Or. 2165
Marcel 11
DAM 01-27.1
TIEM ŞE 321
TIEM ŞE 56
Is. 1615 I
M a VI 165
DAM 01-25.1
DAM 01-29.1
1-73
1-73
1-37
1-55
1-59
1, 4-15, 18-32, 43
1-73
20-45
50-73
73
73
100 %
34
ஸபா
Ms. Or. 2165
Is. 1615 I
DAM 01-27.1
M a VI 165
DAM 01-29.1
TIEM ŞE 321
Marcel 11
Marcel 13
TIEM ŞE 3591
1-54
1-33, 36-54
52-54
1-54
1-10
9-54
1-19
19-54
16-22
54
54
100 %
35
ஃபாத்திர்
Ms. Or. 2165
TIEM ŞE 321
Marcel 13
Is. 1615 I
Arabe 328a
DAM 01-27.1
M a VI 165
1-45
1-45
1-45
1-32, 34-44
13-41
1-18
1-45
45
45
100 %
36
யாஸீன்
Ms. Or. 2165
TIEM ŞE 321
Marcel 13
Is. 1615 I
M a VI 165
DAM 01-29.1
1-83
1-83
1-83
1-28, 31-50, 54-83
1-57
75-83
83
83
100 %
37
அஸ் ஸாஃப்பாத்
Ms. Or. 2165
TIEM ŞE 321
Marcel 13
Is. 1615 I
DAM 01-27.1
E. 16269 D
DAM 01-29.1
1-182
1-182
1-182
1-45, 47-145, 149-182
38-59, 73-88, 102-172
170-182
1-27, 35-81
182
182
100 %
38
ஸாத்
Ms. Or. 2165
Marcel 13
TIEM ŞE 321
Arabe 328a
Is. 1615 I
E. 16269 D
DAM 01-27.1
1-88
1-88
1-88
66-88
1-10, 20-27, 33-66, 69-88
1-13
73-75
88
88
100 %
39
 அஸ்ஸுமர்
Marcel 13
Ms. Or. 2165
Is. 1615 I
Arabe 328a
DAM 01-27.1
DAM 01-25.1
DAM 01-29.1
1-75
1-47
1-23, 27-45, 47-75
1-15
6
34-67
75
75
75
100 %
40
அல் முஃமின்
Marcel 13
Is. 1615 I
DAM 01-29.1
Ms. Or. 2165
Christies 2011, Lot 10
TIEM ŞE 321
TIEM ŞE 13884
1-85
1-7, 10-22, 27-40, 42-59, 62-85
1-34
61-85
66-85
84-85
67-84
85
85
100 %
41
ஃபுஸ்ஸிலத்
Ms. Or. 2165
TIEM ŞE 321
DAM 01-25.1
Arabe 328b
Is. 1615 I
DAM 01-27.1
Christies 2011, Lot 10
Marcel 11
Marcel 13
1-54
1-54
2-16, 20-54
31-54
1-49, 51-54
17-27, 33-43, 47-54
1-10
10-32
1-10
54
54
100 %
42
 அஷ்ஷூரா
Ms. Or. 2165
Arabe 328b
TIEM ŞE 321
Is. 1615 I
DAM 01-29.1
DAM 01-25.1
DAM 01-27.1
Arabe 328d
1-53
1-53
1-53
1-12, 15-46, 48-53
45-53
1-53
1-5, 10-16, 21-29, 38-48
6-53
53
53
100 %
43
அஸ்ஸுக்ருஃப்
Arabe 328b
TIEM ŞE 321
Ms. Or. 2165
DAM 01-29.1
DAM 01-25.1
Is. 1615 I
DAM 01-27.1
Arabe 328d
Arabe 331
1-89
1-89
1-71
16-30, 77-89
1-89
1-32, 35-89
63-69, 89
1-17
81-89
89
89
100 %
44
அத்துகான்
Arabe 328b
DAM 01-25.1
TIEM ŞE 321
DAM 01-29.1
Arabe 331
DAM 01-27.1
Is. 1615 I
TIEM ŞE 3702 b
1-59
1-59
1-59
1-19
1-28
1-11
1-20, 23-57, 59
28-47
59
59
100 %
45
அல் ஜாஸியா
Arabe 328b
Is. 1615 I
DAM 01-25.1
DAM 01-29.1
Arabe 331
TIEM ŞE 321
1-37
1-37
1-29, 35-37
25-37
9-37
1-16
37
37
100 %
46
அல் அஹ்காஃப்
DAM 01-29.1
Is. 1615 I
Arabe 331
Arabe 328b
DAM 01-25.1
TIEM ŞE 321
1-35
1-27, 29-35
1-8, 21-35
1-8
1-3, 15-17
32-35
35
35
100 %
47
முஹம்மத்
DAM 01-29.1
Is. 1615 I
Arabe 331
DAM 01-27.1
TIEM ŞE 321
1-38
1-4, 7-17, 20-34, 38
1-16, 36-38
15-20, 33-38
1-13, 38
38
38
100 %
48
அல்ஃபத்ஹ்
DAM 01-29.1
Arabe 331
Is. 1615 I
A 6988
DAM 01-27.1
TIEM ŞE 321
1-29
1-29
1-11, 14-24
25-29
1-2
1-17
29
29
100 %
49
அல் ஹுஜ்ராத்
DAM 01-29.1
Arabe 331
A 6988
1-18
1-18
1-7
18
18
100 %
50
காஃப்
DAM 01-29.1
Arabe 331
1-45
1-45
45
45
100 %
51
அத்தாரியாத்
DAM 01-29.1
Arabe 331
A Perg. 213
1-60
1-60
3-60
60
60
100 %
52
அத்தூர்
DAM 01-29.1
Arabe 331
A Perg. 213
1-49
1-49
1-49
49
49
100 %
53
அந்நஜ்மு
Arabe 331
DAM 01-29.1
A Perg. 213
TIEM ŞE 321
1-62
1-52
1-32
52-62
62
62
100 %
54
அல் கமர்
Arabe 331
TIEM ŞE 321
TIEM ŞE 4321
P. Michaélidès No. 32
41-55
1-22
39-55
(11-38, 45-55)
39
55
70.9 %
55
அர் ரஹ்மான்
Arabe 331
P. Michaélidès No. 32
DAM 01-27.1
DAM 20-33.1
TIEM ŞE 4321
1-78
(1-32)
16-78
55-78
1-13
78
78
100 %
56
அல் வாகிஆ
Arabe 331
DAM 01-27.1
Marcel 18/1
DAM 20-33.1
1-96
1-69
53-96
1-20
96
96
100 %
57
அல் ஹதீத்
Arabe 331
Marcel 18/1
DAM 01-27.1
1-29
1-26
1-10, 16-22, 27-29
29
29
100 %
58
 அல் முஜாதலா
Arabe 331
DAM 01-27.1
1-22
1-6, 11-22
22
22
100 %
59
அல் ஹஷ்ர்
Arabe 331
DAM 01-27.1
1-24
1-10, 14-24
24
24
100 %
60
 அல் மும்தஹினா
DAM 01-27.1
Arabe 328b
Arabe 331
TIEM ŞE 87
1
7-13
1
7-13
8
13
61.5 %
61
அஸ்ஸஃப்
Arabe 328b
TIEM ŞE 87
1-14
1-14
14
14
100 %
62
அல் ஜுமுஆ
Arabe 328b
TIEM ŞE 87
1-11
1-11
11
11
100 %
63
அல் முனாஃபிகூன்
Arabe 328b
TIEM ŞE 87
Ms. Leiden Or. 14.545c
Ms. Qāf 47
1-9
1-9
1-11
8-11
11
11
100 %
64
அத்தகாபுன்
Ms. Qāf 47
Ms. Leiden Or. 14.545c
1-2, 9-16
1-4
14
18
77.7 %
65
அத்தலாக்
Arabe 328b
2-12
11
12
91.7 %
66
 அத்தஹ்ரீம்
Arabe 328b
TIEM ŞE 3687
1-12
12
12
12
100 %
67
அல் முல்க்
Arabe 328b
DAM 20-33.1
TIEM ŞE 3687
1-27
21-30
1-13
30
30
100 %
68
அல் கலம்
A. 6959
DAM 20-33.1
9-24, 36-45
43-52
33
52
63.5 %
69
அல் ஹாக்கா
DAM 20-33.1
Arabe 328b
DAM 01-29.1
A 6959
1-50
3-52
44-52
9-24, 36-45
52
52
100 %
70
 அல் மஆரிஜ்
Arabe 328b
DAM 01-29.1
Marcel 3
1-44
1-44
44
44
44
100 %
71
நூஹ்
Arabe 328b
DAM 01-29.1
Marcel 3
1-28
1-28
1-28
28
28
100 %
72
அல் ஜின்
Marcel 3
Arabe 328b
DAM 01-29.1
1-28
1-2
8-28
28
28
100 %
73
அல் முஸ்ஸம்மில்
Marcel 3
DAM 01-29.1
1-20
1-20
20
20
100 %
74
அல் முத்தஸிர்
Marcel 3
DAM 20-33.1
DAM 01-29.1
1-56
56
1-28
56
56
100 %
75
அல் கியாமா
Marcel 3
DAM 20-33.1
1-40
1-26
40
40
100 %
76
அத்தஹ்ர்
Marcel 3
1-31
31
31
100 %
77
அல்முர்ஸலாத்
Marcel 3
DAM 20-33.1
1-50
5-27
50
50
100 %
78
அந்நபா
Marcel 3
1-40
40
40
100 %
79
அந்நாஸிஆத்
Marcel 3
DAM 20-33.1
1-46
29-34
46
46
100 %
80
அபஸ
Marcel 3
1-42
42
42
100 %
81
அத்தக்வீர்
Marcel 3
1-29
29
29
100%
82
அல் இன்ஃபிதார்
Marcel 3
1-19
19
19
100 %
83
அல் முதஃப்பிபீன்
Marcel 3
1-36
36
36
100 %
84
 அல் இன்ஷிகாக்
Marcel 3
1-25
25
25
100%
85
அல் புரூஜ்
Marcel 3
Is. 1615 II
DAM 20-33.1
1-10
3-22
1-5
22
22
100 %
86
 அத்தாரிக்
Is. 1615 II
1-17
17
17
100 %
87
அல் அஃலா
Is. 1615 II
1-19
19
19
100 %
88
அல் காஷியா
Is. 1615 II
1-26
26
26
100 %
89
அல்ஃபஜ்ரு
Is. 1615 II
DAM 20-33.1
1-30
13-30
30
30
100 %
90
அல் பலது
Is. 1615 II
DAM 20-33.1
1-19
1
19
20
95 %
91
அஷ்ஷம்ஸ்
Is. 1615 II
1-15
15
15
100 %
92
அல் லைல்
Is. 1615 II
1-21
21
21
100 %
93
அல்லுஹா
Is. 1615 II
1-11
11
11
100 %
94
அஷ்ஷரஹ்
Is. 1615 II
1-8
8
8
100 %
95
 அத்தீன்
Is. 1615 II
1-8
8
8
100 %
96
அல் அலக்
Is. 1615 II
1-19
19
19
100 %
97
அல் கத்ர்
Is. 1615 II
A 6990
1-3
(3-5)
3
5
60 %
98
அல் பய்யினா
Is. 1615 II
A 6990
1-8
(1-4)
8
8
100 %
99
அஸ்ஸில்ஸால்
Is. 1615 II
DAM 20-33.1
A 6990
1-8
2-8
(6-8)
8
8
100 %
100
அல் ஆதியாத்
Is. 1615 II
DAM 20-33.1
A 6990
1-11
1-8
(1-4)
11
11
100 %
101
அல் காரிஆ
Is. 1615 II
1-11
11
11
100 %
102
அத்தகாஸுர்
Is. 1615 II
1-8
8
8
100 %
103
அல் அஸ்ர்
Is. 1615 II
1-3
3
3
100 %
104
அல் ஹுமஸா
Is. 1615 II
1-9
9
9
100 %
105
அல் ஃபீல்
Is. 1615 II
1-5
5
5
100 %
106
குரைஷ்
Is. 1615 II
1-4
4
4
100 %
107
அல் மாவூன்
Is. 1615 II
1-7
7
7
100 %
108
அல் கவ்ஸர்
Is. 1615 II
1-3
3
3
100 %
109
அல் காஃபிரூன்
Is. 1615 II
1-6
6
6
100 %
110
அந்நஸ்ர்
Is. 1615 II
DAM 20-33.1
1
2-3
2
3
100 %
111
 தப்பத்
-
-
-
5
-
112
அல் இஃக்லாஸ்
-
-
-
4
-
113
அல் ஃபலக்
-
-
-
5
-
114
அந்நாஸ்
DAM 20-33.1
3-6
4
6
67 %
மொத்தம்
6059
6236
97.1%
        அதாவது தோல் சுருள்களில் இருப்பவையும் , சில தட்டுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டவை மட்டுமே மேலே குறிபிட்ட பட்டியலில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இது வல்லாத கல்வெட்டுக்கள், நாணயங்கள் மற்றும் ஜெருசலேம் பள்ளி மினாராவில் இருக்கும் குர் ஆன் வசனங்கள் என்று அனைத்து எழுத்து ஏடுகளையும் ஒன்றினைத்தால் பெரும்பகுதி அதாவது 97% குர்ஆனும் வந்துவிடும்....

          Sergio Noja Noseda அவரது கணக்கின் படி 97% குர்அனின் எழுத்து பிரதிகள் ஹிஜ்ரி 1-2ம் நூற்றாண்டு உள்ளாகவே இருக்கிறது.ஆக இப்படி இருக்கையில் இரண்டாம் நூற்றாண்டு சுருள்களை கணக்கில் எடுத்தால் குர் ஆனின் முழு பகுதியும் கிடைத்துவிடும். இதுதான் குர் ஆனின் எழுத்து வடிவிலான பாதுகாப்பின் நிலை. இந்த சுருள்களில் இருக்கும் எழுத்துப்பிழைகளையும் முஸ்லிம்களின் மனதில் காணப்படும் ஓதல் முறைகளோடு ஒப்பிட்டு பிரதி எடுத்தவரின் பிழைகளை இன்றும் அறிந்து கொள்ளும் நிலையில் குர் ஆன் இரு அடுக்கு, இரு பிரதி பாதுகாப்பை கொண்டு அல்லாஹ்வின் கிருபையால் முழுவதுமாக பாதுக்காக்கப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் உண்மை .

குர் ஆன் மூலப்பிரதிகளின் தொகுப்புக்களுக்கான External links

1.https://www.usna.edu/Users/humss/bwheeler/quran/quran_index.html
2.https://www.islamicmanuscript.org/DirectoryOfmembers/PeopleByCountry.aspx
3.http://www.islamicmanuscripts.info/reference/
4.https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/1/vers/1/handschrift/52
5.https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/byzantium-and-islam/blog/topical-essays/posts/script.
6.https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8415207g/f10.image
7.https://www.bnf.fr/fr/recherche-liste?keyword=Coran#resultats
8.https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8415207g/f8.image
9.https://www.justislam.co.uk/collection-old-quranic-manuscripts-p-195.html
10.https://madainproject.com/historical_quranic_manuscripts
11.http://mquran.org/content/view/6247/14/
12. https://www.justislam.co.uk/images/The%20Quranic%20Manuscripts.pdf

References:
1.Radiocarbon (14C) Dating of Qurʾān Manuscripts by Michael Josef Marx and Tobias J.       Jocham
2.Scientific Dating Methods edited by H. Y. Goksu, M. Oberhofer and D. Regulla


No comments:

Post a Comment